Tuesday, November 27, 2012

20.11.2012


Федерация на Светлината чрез Goodchild Blossom
 
Ноември 20, 2012


Blossom (Блосъм): Е, Добро Утро! Мислех си нещо за онзи ден ... Ако сте Наблюдатели на Наблюдателите ... дали има Наблюдатели на Наблюдателите на Наблюдателите и ако е така ... кои са те ... какво правят ТЕ ... имат ли някакво обяснение?

meditation

2012


Click the video button CC to choose your language subtitles